Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Kežmarok25.2.2018

Milina Zimková a Norbert Kelecsényi

Galéria u anjela

Vernisáž Miliny Zimkovej a Norberta Kelecsényiho. Manželský a umelecký pár vám predstaví výber z tvorby. Milina ...

FERDO MRAVEC

Mestské kultúrne stredisko

- nedeľné popoludnie s rozprávkou v podaní profesionálneho divadla Sarus