Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Kežmarok1.3.2018

Milina Zimková a Norbert Kelecsényi

Galéria u anjela

Vernisáž Miliny Zimkovej a Norberta Kelecsényiho. Manželský a umelecký pár vám predstaví výber z tvorby. Milina ...

Deň učiteľov

Mestské kultúrne stredisko

Kultúrny program v MsKS, Starý trh 46 - Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , ...