Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Kežmarok30.9.2018

Nedeľné popoludnie s rozprávkou

Mestské kultúrne stredisko

Rozprávka - divadelné predstavenie pre deti v MsKS, Starý trh 46 - Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh ...

O HLÚPOM JANOVI

Mestské kultúrne stredisko

- nedeľné popoludnie s rozprávkou